top of page

Döngüsel Ekonomi Adaptasyonu Yönetimi 

Döngüsel Ekonomi Adaptasyonu Yönetimi hizmetimiz, kurumunuzun döngüsel ekonomi prensiplerine uyumunu sağlamak için çeşitli hizmetler sunmaktadır. İhtiyaçlarınıza yönelik farklı servisleri seçerek, kendi destek modelinizi oluşturabilirsiniz.

#DEAY - Eğitim ve Farkındalık

#DEAY - Eğitim ve Farkındalık

Bu hizmetimizle, kurumunuzdaki çalışanlara döngüsel ekonomi faaliyetlerini artırmak için gerekli bakış açısını kazandırıyoruz. Özel olarak tasarlanmış atölye çalışmaları ve eğitimler ile doğa ile uyumlu yaşam ve üretim becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Bu sayede kurum içinde döngüsel bir kültür oluşturarak, kurumunuzun döngüsel iş modeline geçişini kolaylaştırıyoruz.

DEAY.png
#DEAY - Sıfır Atık Ofis, Kurum ve İşletmeler
DEAY (1).png

#DEAY - Sıfır Atık Ofis, Kurum ve İşletmeler

Kurumunuzun hizmet modelini atıksızlaştıran bu programla, ofis ortamındaki atık miktarını azaltmaya yönelik uygulamaları geliştirerek, kurumunuzun döngüsellik hedeflerine bir adım daha yaklaşmasını sağlıyoruz. 

DEAY - Sıfır Atık Ofis hizmetimiz şunları içermektedir;
 

1. Atık Yönetimi Analizi: Ofis ortamınızda oluşan atık miktarını ve türlerini analiz ederek, atık yönetimi süreçlerinizi gözden geçiriyoruz. Bu analiz sonucunda, atık miktarını azaltma ve geri dönüşüm imkanlarını değerlendirme konusunda size özelleştirilmiş stratejiler sunuyoruz.

2. Atık Azaltma Stratejileri: Atık oluşumunu engellemek için uygulanabilecek stratejileri belirliyoruz. Ofis içinde geri dönüşüm altyapısının oluşturulması, kağıt tüketimini azaltma, enerji verimliliği sağlama gibi önlemlerle atık miktarını minimize etmeyi hedefliyoruz.​

3. Geri Dönüşüm Programları: Kurumunuza özel geri dönüşüm programları oluşturarak, atık malzemelerin doğru şekilde geri dönüşümünü sağlıyoruz. Bu programlar, geri dönüşüm kabullerinin düzenlenmesi, atık ayrıştırma sistemlerinin kurulması ve geri dönüşüm tesisleriyle işbirliği yapılması gibi adımları içermektedir.

DEAY - Kurumlar Arası Etkileşim Yönetimi

DEAY - Kurumlar Arası Etkileşim Yönetimi

Döngüsel ekonomi simbiyozu, işletmelerin atık yönetimindeki maliyetleri azaltmak, kaynak verimliliğini artırmak, işletmeler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi teşvik etmek için önemli bir rol oynar. Bu doğrultuda, kurumunuzun ihtiyaç duyduğu iş ortaklıklarını geliştirmek için ekosistemdeki güvene dayalı iletişim ağımızla arabuluculuk sağlıyoruz. Bu sayede döngüsel ekonominin hedeflerine ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.

DEAY (2).png
DEAY - Tüketici Etkileşim Yönetimi

DEAY - Tüketici Etkileşim Yönetimi

DEAY (4).png

Tüketici ilişkileri ve memnuniyeti, tüketici alışkanlıkları ve farkındalığı kurumların Döngüsel İş Modellerine geçişte önemli bir rol oynar. Bu noktada, müşteri ilişkilerini geliştirme stratejileri ve döngüsel ekonomi modellerinde müşteri deneyimi tasarımı hizmetleri sunuyoruz. İhtiyaçlarınızı ve tüketicinin beklentilerini analiz ederek, size özel stratejiler geliştiriyor ve gerektiğinde tüketiciye doğrudan ulaşımı sağlayan ekosistem buluşmaları tasarlıyoruz. Bu şekilde, döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde tüketiciyle etkileşimi ve iletişimi güçlendirerek başarılı bir dönüşüm sağlıyoruz.

bottom of page