top of page
İlhamımız

İlhamımız

Gezegenimiz üzerindeki her şeyin başladığı yerden başlayan LETA, anlamıyla yaşam veren, yaşamın devamlılığı için uygun ortamı sağlayan ve onun döngülerine tanıklık eden; üreten, pay eden, türeten, tükendiği yerde yeniden yeşerteni temsil eder. Anadolu’nun tehlike altındaki dillerinden biri olan Lazca’da toprak demektir. 

 

Toprak, niyetle atılan her tohumun yeşermesi, olgunlaşması ve meyve vermesi için kökler ile iletişim ve işbirliği halindedir. Her tohumun olgunluğa erişmesi ve özünü sunması için uygun koşulları sağlar; onları zenginleştirecek bileşenleri paylaşır ve gelebilecekleri en iyi hale gelene kadar onları özenle besler. Topraktan aldığı ilhamla LETA, doğa ile uyumlu yaşama niyetiyle atılan tohumların, doğaya, yaşama ve insana duyarlı bir şekilde can bulmaları ve özlerini özgürce sunabilmeleri için farkında, paylaşımcı, işbirlikçi ve ilham verici bir ekosistemin oluşmasını destekler. 

 

Her tohumun, ekosistemin sürdürülebilirliği için kendinden başlattığı etkisinin toprağı besleyen, zenginleştiren ve çoğaltan bir döngüde kendisini de beslediğinin farkındadır. Bu sebeple, farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığı yaygınlaştırmayı; sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için bilgiyi ve deneyimi paylaşmayı; iyi örnekleri çoğaltarak ekosisteme fayda sağlamayı önceliklendirir.

Vizyon ve Misyonumuz

Leta olarak, döngüsel bir sisteme geçişin kolaylaştırılmasını misyon ediniyoruz. Amacımız, sunduğumuz hizmetlerle döngüsel ekonomi değerlerine uygun iş modelleri geliştirmek ve faaliyetler yürütmek suretiyle bireyler ve kurumları desteklemek ve onların özgün potansiyellerini açığa çıkarmaktır.  

Vizyonumuz, döngüsel bir ekonomiye doğru yönelirken, toplumun ve ekonominin sürdürülebilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktır. Döngüsel ve bütünsel bir bakış açısıyla geliştirilen sosyal ve ekonomik modelleri benimseyerek, işbirliklerini artırarak ve yenilikçi çözümler sunarak bu vizyonu gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

bitkiler.png

Ekibimiz

elif.jpg

Elif Gerek

  • linkedin

2019 'dan beri sıfır atık yaşam biçimini deneyimleyen, düzenlediği atölye ve sunduğu danışmanlık hizmetleri ile doğayla uyumlu yaşamı yaygınlaştırmayı misyon edinmiş Elif, Döngüsel Ekonomi ve Ekoköy Tasarım Eğitimi üzerine sertifikalara sahiptir. Odağında bütünsel bakış açısı olan Sıfır Atık Adaptasyon programını tasarlamıştır.

simal.jpg

Şimal S. Huseynzade

  • linkedin

Günlük hayatında sıfır atık yaşam biçimini deneyimleyen Şimal profesyonel hayatında da doğayı ve sürdürülebilirliği merkeze alan yenilenebilir enerji odaklı enerji sistemleri mühendisliğine yönelmiştir. Aynı zamanda toprağın yaratıcı gücüne olan inancı seramik sanatını da hayatının önemli bir parçası haline getirmesine sebep olmuştur.

belgin.jpg

Belgin Doğan

  • linkedin

Bir araya gelmenin onarıcı etkisine inanan Belgin, sürdürülebilirlik, strateji ve etki tasarımı, eğitim ve atölye tasarım ve kolaylaştırıcılığı gibi alanlarda çalışmalar yapıyor. Özel olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sosyal konulara ilgi duyuyor. 

 

Yazmayı, gün batımlarını ve günebakanları ilham verici buluyor, ağaçlı yolların uzun yürüyüşlerini seviyor. 

gülsüm.jpg

Gülsüm Kaplan

Gülsüm, sürdürülebilir bir yaşam için etki alanının ve bu etki alanındaki sıfır atık yaşantılarının değerli olduğuna inanıyor. İklim krizi ve sürdürülebilirlik konularında aktivizmlik yapıyor ve yaşamını sıfır atık ilkelerine uygun olarak yaşamaya çalışıyor. 

 

Özel yaşamında edebiyat ve Türkçe öğretimi üzerine çalışıyor. Edebiyat, felsefe ve psikanaliz üçlüsü ilişkisinde okumayı ve yazmayı seviyor.

bottom of page