top of page

#Kavramlar | Bütünsel Yönetim Nedir?



Bütünsel yönetim, bir organizasyonun işleyişinin tüm yönlerini kapsayan bir yönetim felsefesidir. Bu yaklaşım, organizasyonun amaçlarını ve hedeflerini belirlerken, tüm iş birimleri ve departmanlar arasında koordinasyonu sağlamak ve farklı işlevler arasındaki etkileşimleri optimize etmek için entegre bir yaklaşım kullanır.


Bütünsel yönetim, bir organizasyonun sadece kâr maksimizasyonuna odaklanmasından ziyade, sürdürülebilirliği, sosyal sorumluluğu ve etik değerleri de dikkate alır. Bu nedenle, bu yönetim yaklaşımı, organizasyonun başarısını sadece finansal kriterlere göre değil, aynı zamanda çalışanlarının memnuniyeti, müşteri tatmini, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda gibi diğer faktörlere de göre değerlendirir.


Bütünsel yönetim, aynı zamanda sürekli iyileştirme ilkesine dayanır ve organizasyonun tüm süreçlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi, analiz edilmesi ve geliştirilmesi için bir çerçeve sağlar. Bu, organizasyonun karşılaştığı sorunların sadece semptomları değil, kök nedenleri üzerinde de çalışarak, uzun vadeli çözümler üretmesine yardımcı olur.


Bütünsel yönetim yaklaşımının uygulanması, organizasyonların daha etkili ve verimli hale gelmesine, çalışanların daha yüksek motivasyona sahip olmasına ve müşteri memnuniyetinin artmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, organizasyonların sürdürülebilirliğini artırarak, toplumsal fayda yaratmalarına ve gelecekteki başarılarını sağlamalarına yardımcı olabilir.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page